I vikingenes spor til Grønland…….. DEL 4: De store oppdagerne

Eirik Raudes gård på Grønland fikk navnet Brattalid. I dag heter stedet Qassiarsuk og befolkes av et 100-talls mennesker som lever av sauehold. Men det er Eiris sønn Leiv vi først legger merke til når vi kommer fram til Qassiarsuk-havna etter en kjøretur i motorbåt over fjorden. I tillegg til min sønn og jeg var […]